Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना

Raje Yashwant Holkar
Contact Us / Support
संगणक प्रणाली संदर्भात अडचण असल्यास खालील माहितीवर संपर्क साधावा
इ-मेल
- support@mahamesh.co.in

मोबाईल नंबर
+91 7447852088

फोन नंबर
020-25657112